Nic není tak důležité jako kluznost

Originální Materiál "S"® plus + LF zajistil bezpečný přesun mostu pomocí speciální konstrukce

V Erkneru, městě obklopeném jezery na jihovýchodním předměstí Berlína, hrála voda vždy důležitou roli. Na seznamu obyvatel z roku 1822 se 2/3 z rodin živilo rybařením a loďařstvím. V roce 1842 zde byla postavena zastávka na železnici Berlin – Frankfurt. Následující rok se stala oblíbeným místem výletníků z Berlína a rozrostla na železniční stanici. Denní výlety se staly dalším zdrojem příjmů.

V dubnu roku 2009 opět hrála v Erkneru voda a železnice důležitou roli. Tentokrát to nemělo nic společného s rybařením ani letními výletníky. Železniční infrastruktura na Německých drahách prochází neustálou renovací: dvoukolejný železniční most na trati Berlin Ost - Frankfurt Oder, který přemosťoval kanál Flaken ve městě Erkner musí být vyměněn. Stará dřevěná konstrukce 60metrového původního mostu ztrouchnivěla a restaurování je příliš nákladné.


58 metrový most váží 600 tun

58 metrů dlouhý klenutý most čekající na vysunutí, leží v tento slunný dubnový den na zelené louce přímo před kanálem. A právě v této 600 tunové konstrukci ležela ta pravá výzva... Zatímco několik metrů odtud prochází železniční doprava pouze na jedné koleji po starém mostě, podepisuje výrobce Stahlbau Plauen z Vogtlandu spolu se stavebními inženýry firmy Eisenhuth z Dortmundu smlouvu o vysunutí mostu přes kanál.

V roce 1997 se tým stavebních inženýrů pod vedením Eckharda Eisenhutha zaměřil na dopravu a pohyb těžkých nákladů, jako je rozebrání a montáže zařízení pivovarů, montáže železných a prefabrikovaných domů a zvedání plošin v podzemních drahách. Specializací inženýrů se staly montáže a demontáže ocelových nebo betonových mostů, což si vyzkoušeli na začátku roku 2009 ve městě Neuss, kde byl železniční most dopraven přes místní přístav.


Materiál s nízkým součinitelem tření usnadnil posun konstrukce

Navzdory zkušenostem představuje plánované vysunutí mostu složitý úkol. Eisenhuth použil pro transport pontonový člun, dočasně nesoucí váhu 400 tun. Pro tento účel vyvinuli inženýři z Dortmundu speciální konstrukci: na 9,5 metru širokém a 65 metru dlouhém pontonu, který se dříve používal pro dopravu vojenských jednotek s nosností do 1000 tun, stojí dva 6-ti metrové kontejnery na kterých je usazená ocelová konstrukce. Jeho vrchní stranu tvoří čtyři dva a půl metru dlouhé a 75 centimetrů široké desky z Originálního Materiálu "S"® plus + LF vyrobeného firmou Murtfeldt.

K navázání kontaktů mezi firmami Eisenhuth a Murtfeldt došlo na základě společných projektů uskutečněných v Dortmundu. Úspěšná spolupráce vedla firmu Eisenhuth použít i v tomto projektu plasty firmy Murtfeldt. Firma Murtfeldt je známa jako specialista ve výrobě a použití kluzných profilů pro řetězy a řemeny, napínacích systémů řetězů a řemenů a zejména na třískově obráběné strojní součásti z technických plastů a „High Performance“ materiálů s nízkým třením.


Řešení: použití speciálně vyvinutého technického plastu firmy Murtfeldt

Speciálně uzpůsobený ponton může nést váhu částečně vysunutého mostu přes kanál. Mostní konstrukce je pomocí hydraulického válce posunována z břehu na ponton. Na pontonu jsou dva hydraulické válce pro přenos tlaku tyčí připevněných k mostu. Za pomoci plného výkonu hydraulických válců je ponton tlačen zpět proti směru vysouvání.

Originální Materiál "S"® plus + LF je použitý jako kluzná podložka. Velmi nízké tření tohoto nového samomazného materiálu zajišťuje snadný posun mostní konstrukce. Přidáním tekutého mýdla ještě zlepšíme rozjezd.


Instalaci mostu komplikuje hustý železniční provoz

Přesně to jsme mohli spatřit jednoho slunného dubnového rána. Na mostu se dělají poslední úpravy pro přemostění, tlačná loď posunuje ponton směrem k mostu. Poté je ponton plněn 800 tunami vody, dokud se trup neponoří hluboko do vody, aby mohl podplout pod most, který je z poloviny vysunut přes kanál. Když je ponton pod mostem, začne se voda opět vypouštět. Ponton snižuje svou hmotnost a začíná se pomalu vynořovat. Nakonec leží most na ocelové konstrukci pontonu.

V průběhu této operace nedojde ke kontaktu pontonu se starým mostem, na kterém je stále hustý železniční provoz. Starý most je fixován k oběma břehům pomocí čtyř lešení, které zůstane instalováno během provádění celého přesunu..


Vysoké statické tření

Nyní začíná hlavní fáze: most je umístěný na pontonu. Hydraulický píst začíná pomalu zvyšovat svou sílu na maximum, aby překonal statické tření. Most se začíná pohybovat směrem k protějšímu břehu. Po několika metrech se postup na chvíli zastavuje. Cesta k druhému břehu je dlouhá a vyžaduje mnoho úsilí. Poté je ponton pod mostem posunut k dalšímu podpěrnému bodu. Tento postup pokračuje tak dlouho, dokud most nedosáhne provizorního ukotvení na druhém břehu.

Slunce zapadá a začíná se stmívat. Na konci vyčerpávajícího dne je práce hotova. Most dosáhl druhého břehu, kde je bezpečně ukotven. Ponton znovu nabírá vodu a potápí se pod most. Nyní je uvolněn a tlačná loď jej vytlačí zpod mostu a dopraví do domovského přístavu. Všichni si zaslouží odpočinek po dlouhém a náročném pracovním dni.


Stažení případové studie

Stáhněte si případovou studii ve formátu pdf.

Stažení studie

INFORMACE KE STAŽENÍ SOUBORŮ

Všechny informační soubory jsou ke stažení ve formátu pdf. K zobrazení tohoto formátu potřebujete program Adobe Reader. Pokud nemáte tento program nainstalován, můžete si hozde zdarma stáhnout.

Posun mostu přes Rýn u hanzovního města Wesel

Posunutí mostu na Rýně u Weselu