Točí se a točí se a točí...

Kluzné desky "uni-con" firmy uni-chains a Murtfeldt zajistí přesnou montáž

Navzdory vysoké automatizaci, automobilový průmysl by měl bez lidských pracovníků problém. V průběhu konečné montáže pracovníci ručně montují díly na karoserii – jako je koberec, sedadla, čelní sklo, stěrače atd. Lidé a vozy se pohybují po modulárních dopravnících, které dopravují vozy z jednoho výrobního stanoviště na druhé.

Dopravníky tohoto typu – přesněji plastové článkové dopravníky – jsou vyráběny firmou Ammeraal Beltech Modular GmbH, která je v Německu známa jako uni-chains. Tento výrobce dopravních systémů, ocelových a plastových řetězů a modulárních dopravníků je aktivní ve 120 zemích celého světa a zaměstnává více jak 1,700 lidí s výročním obratem okolo 230 miliónu euro.


Unašeče zabrání pohybu aut a také zranění pracovníků

Mnoho největších automobilových výrobců vložilo důvěru do firmy Uni-chains se sídlem v Rheine, která na německém trhu působí od roku 1960. Je to proto, že montážní proces vyžaduje vysokou preciznost a rychlost. Vozy musí být na dopravníku stabilizovány k zachování bezpečnosti zaměstnanců. Jedním z hlavních požadavků na součásti použité v automobilovém průmyslu je vyloučení silikonu a to, že materiál je antistatický, protože musí zajistit vybití statické elektřiny. Takovéto složení materiálu chrání pracovníky, stejně jako vysoce citlivé elektronické součástky v autě.

Plastový modulární pás od firmy uni-chains, který dosahuje délky až 100 metrů – zajistí hladký montážní proces. Unašeče před a za autem zabrání pohybu auta.


Řešení: Speciální plasty od firmy Murtfeldt šité na míru

V průběhu času se dopravníky prodloužily a dopravovaný náklad se ztížil. To vedlo k novému výzkumu kluzných desek snahou vyhovět změněným technickým podmínkám.

Během hledání vhodného materiálu firma uni-chains kontaktovala Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG. Firma sídlící v Dortmundu je světový výrobce kluzných profilů, napínáků řetězů a řemenů a výrobce plastových součástí vyráběných obráběním. "Pracovali jsme dlouho s firmou Murtfeldt" říká ředitel firmy uni-chains  Steinsträter. "Například, Murtfeldt vyrábí kluzné desky pod článkové dopravníky."

Inženýři obou firem se sešli k práci na společném řešení. Byli úspěšní: Speciálně vyvinutý plast firmy Murtfeldt s optimálními vlastnostmi jako je váha, kluznému opotřebení, součiniteli tření a elektrická vodivost. Tyto vodící desky jsou vyrobeny z ultravysokomolekulárního typu polyetylénu s názvem uni-con, který byl speciálně upravený pro firmu uni-chains. Jeho úkolem je nést dopravníky.


Stažení článku

Zde si můžeze stáhnout článek v PDF formátu.

Stažení souboru

INFORMACE KE STAŽENÍ SOUBORŮ

Všechny informační soubory jsou ke stažení ve formátu pdf. K zobrazení tohoto formátu potřebujete program Adobe Reader. Pokud nemáte tento program nainstalován, můžete si hozde zdarma stáhnout.