Certifikáty výrobků ESD (electrostatic discharge)

Antistatické nebo nikoli? Žádný problém pro Murtfeld.

Certifikáty výrobků ESD (electrostatic discharge): Antistatické nebo nikoli? Žádný problém pro Murtfeld.

Antistatické nebo nikoli? Žádný problém pro Murtfeld. Odborníci totiž pojem „antistatický“ již několik let nepoužívají. Už v roce 2010 byl nahrazen správným výrazem „dissipativ“ (disipativní).

Kromě toho – což je ještě mnohem důležitější – se hodnoty odporu ESD plastů PE-UHMW z materiálu skupiny „S“® od společnosti Murtfeld nacházejí minimálně v disipativní oblasti. Oficiálně činí přípustný rozsah, v němž jsou plasty ještě považovány za disipativní, max. 1011. Všechny plasty značky Murtfeld dosahují nejvyšší hodnoty 106.

Maximálně. Ve skutečnosti však mnoho plastů Murtfeld obstojí výrazně lépe. Při letošní kontrole všech plastů od společností Murtfeld i Murdotec zjistila pověřená firma ESD-Protect, že mnoho materiálů vykazuje hodnotu odporu ESD, která je menší než 104 nebo se tomuto číslu rovná. Materiály, které se v tomto rozmezí pohybují, jsou považovány za vodivé.

Při měření ESD se používají dvě různé metody měření odporu:

 

  • 1. Odpor z bodu do bodu (Rp-p)
    Měří se odpor z bodu do bodu na povrchu materiálu, vlastní zkouška materiálu.
  • 2. Objemový odpor (Rv)
    Stanovení odporu pomocí měřeného materiálu.

Explicitně byly certifikovány tyto plasty Murtfeldt:


Elektrostatický náboj částí strojů a zařízení následkem tření hraje roli v mnoha průmyslových aplikacích, ve výrobě automobilů stejně jako v elektronice nebo zdravotnické technice. Pokud dojde k nekontrolovanému výboji, mohou být ohroženi lidé a poškozeny zařízení a stroje.

Jestliže se tyto výboje vyskytnou v prostorách, kde vznikají plyny a prach (např. průmysl sypkých hmot), může dokonce dojít k požáru nebo výbuchu. Elektricky vodivé a disipativní plasty pomáhají těmto rizikům předcházet, a to natrvalo. Evropská směrnice Atex 94/9/ES zase upravuje používání komponent a systémů v zónách ohrožených výbuchem a nabízí orientaci.


Certifikáty výrobků ESD (Angličtina)


Kontakt pro tisk:

Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG

Mrs. Anke Theißen
Head of public relations

Heßlingsweg 14-16
44309 Dortmund/
Německo

Phone: +49 (2 31) 20609-512
Fax: +49 (2 31) 20609-518
e-Mail: theissen@murtfeldt.de

O firmě Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG

Firma Murtfeldt již v 50. letech vyvinula v podobě originálního materiálu „S“ plast, jehož kluzné a otěruvzdorné vlastnosti nebyly dodnes překonány. Od té doby charakterizuje tento dortmundský podnik, k němuž patří i konstrukce součástí pro zákazníky a tvorba potřebných dat CAD, vývoj s bohatstvím nápadů. Murtfeldt dnes patří ke světoznámým vedoucím výrobcům vodicích systémů a otěruvzdorných a kluznost podporujících plastů. Výrobky Murtfeldt jsou používány všude tam, kde je požadováno balení, plnění a přeprava. Společnost Murtfeldt, která má přibližně 400 pracovníků v Dortmundu a dceřiných společnostech v Nizozemsku a Česku, plošně pokrývá s pracovníky v terénu, kteří zákazníkům poskytnou rady na místě, i s dalšími partnery téměř ve všech zemích Evropy potřebu výroby, distribuce i servisu. Základem jakéhokoli obchodního vztahu je především obsáhlé a kompetentní poradenství. Murtfeldt proto pomocí svého firemního oddělení aplikační techniky provozuje velmi kvalifikovaný konzultační tým, který je tvořen především inženýry s oboru strojírenství.