Murtfeldt Kunststoffe stává držitelem Ceny za inovativní nápady pro rok 2014

Cena oceňuje příslušnost k lokalitě Dortmund, podnikovou kulturu a enviromentální management.

Profesní svaz Marketing-Club (MC) Dortmund e. V. udělil ve čtvrtek 7. května 2015 Cenu za inovativní nápady pro rok 2014 firmě Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG. „I tentokrát oceňujeme středně velký výrobní podnik z našeho regionu,“ říká prezident svazu MC Dr. Michael A. Peschke. Club tím ocenil především to, že se tento dortmundský podnik jasně hlásí k lokalitě Dortmund, což neustále podtrhuje i svými investicemi do dalšího pokroku. Odvětví strojírenství si bez firmy Murtfeldt Kunststoffe lze dnes představit už jen stěží, protože jsou to její plasty dosahující vynikajících kluzných vlastností a malého třecího odporu, které výraznou měrou přispívají ke zvýšení výkonnosti strojů při současné úspoře energie.

„Díky neobvyklé podnikové kultuře vedení společnosti navíc stanovuje pravidla pro převzetí odpovědnosti za obsáhlý koncept enviromentálního managementu a příkladné zapojení a podporu svých zaměstnanců,“ dodává Peschke, který certifikát slavnostně předal v sídle firmy v Dortmund-Brackel do rukou jednatele firmy pana Detleva Höhnera. Murtfeldt, firma s 60letou tradicí, patří k předním světovým výrobcům kluzných profilů, vedení řetězů a řemenů, napínačů řetězů a individuálních strojních částí z plastů zlepšujících kluzné vlastnosti.


Detlev Höhner popsal svou radost z ocenění těmito slovy: „Protože nepatříme k těm podnikům, které informují veřejnost o všech svých aktivitách, máme nesmírně velkou radost, že i přesto okolí hodnotí naši práci stále pozitivně.“ V uplynulém roce Murtfeldt rozšířil své obchodní sídlo v Dortmundu-Brackelu o novou administrativní budovu a současně s tím vybudoval také plně automatický plošný sklad. Byla vytvořena nová pracovní místa, také stávající administrativní budova prošla modernizací, byla zařízena nejnovější technikou a ergonomicky vybavenými kancelářemi.

Koupí sousední bývalé továrny na čokoládu udělal jednatel firmy pan Detlev Höhner navíc další strategicky důležitý krok pro rozšíření výstavby v této lokalitě. Pro Murtfeldt přitom platí, že hospodářský úspěch si vůbec neprotiřečí s odpovědností za životní prostředí. Murtfeldt se aktivně zasazuje za ochranu životního prostředí, ta je pro něj přirozenou součástí firemního života stejně tak jako angažovanost podniku ve společenské a sociální oblasti v regionu. „Pro nás je důležité,“ říká Detlev Höhner „nabídnout něco z našich silných stránek a naše zaměstnance také charitativním, obecně prospěšným zařízením v Dortmundu a jeho okolí. To posiluje citovou vazbu k regionu stejně tak jako i soudržnost v podniku.“ Již v roce 1997 zavedl podnik systém enviromentálního managementu podle normy DIN EN ISO 14001, který v roce 2013 doplnil o systém managementu hospodaření s energií DIN EN ISO 50001. Za efektivní využívání zdrojů a trvalé zmírňování negativních dopadů na životní prostředí dostal podnik v roce 2006 certifikát „ÖKOPROFIT“ města Dortmund (Ekologický projekt na integraci technologií šetrných k životnímu prostředí) a znovu jej dostal i v roce 2007.

Rovněž velký význam je tu kladen na podnikovou kulturu dotýkající se všech zaměstnanců. Podnik podporuje své zaměstnance všemi možnými způsoby, mj. i vyplácením mezd podle výkonu, dalším vzděláváním a školením. Ovšem i společné sportovní anebo podnikové akce s rodinnými příslušníky zaměstnanců a podnikový fitness program s fyzioterapeuty pomáhají zaměstnancům lépe se identifikovat se svým podnikem.

Cenu za inovativní nápady uděluje Club od konce 80. let minulého století za inovativní obchodní myšlenky nebo trvalé koncepce s vysokou orientací na trh. Stejné ocenění v minulosti dostaly již takové veličiny jako třeba BVB nebo TechnologieZentrumDortmund, dobře známé po celém Německu. Prvním nositelem ceny byl pivovar Thier-Brauerei se svou pivní přepravkou (splitbox), naposledy cenu dostala společnost GoGaS Goch GmbH & Co. KG za energeticky úsporné vytápění hal a stadionů.

Marketing-Club Dortmund je předním profesním svazem v oblasti marketingu v dortmundském regionu. K jeho více než 360 členům patří podniky, jednatelé, vedoucí marketingu a odbytu, produktoví manažeři, odborníci z oblasti reklamy, podnikoví poradci, PR specialisté a vědci.“


Also visit our gallery of the event on may 7, 2015


Press contact:

Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG

Anke Theißen (Öffentlichkeitsarbeit)
Heßlingsweg 14-16
44309 Dortmund
Germany

Tel.: 0049 (0)231/ 20609-512
Fax: 0049 (0)231/20609-518
e-Mail: theissen@murtfeldt.de