KONSTRUKČNÍ DOTAZNÍKY

Řekněte nám, co potřebujeme vědět

Konstruktionsfragebögen der Murtfeldt Kunststoffe Anwendungstechnik

Naše zkušenosti nám ukázaly, že se často objevují otázky ohledně výběru napínáku a velikosti zatížení vedení řetězu. Pro kvalifikovanou odpověď na tyto otázky potřebujeme znát určité informace. Proto jsme sestavili konstrukční dotazníky z různých oblastí našich výrobků. Vyplňte prosím kompletně následující dotazníky Předaná data nám umožní učinit správná rozhodnutí bez dalších telefonních hovorů a urychlí vystavení nabídky.

Actually our design questionnaires will be updated. If you have any questions regarding your construction please contact our application technology department by phone++49-231-206090.