Hotové díly z PE, PA, POM, PEEK, PET (PETP)

Společnost Murtfeldt vyrábí individuální výrobky různé konstrukce v nejmenších objemech až po sériovou výrobu.

Inovace a řešení pro různé obory

Naše výrobky jsou zaměřeny do jakéhokoliv oboru, který využívá vysoce kvalitní průmyslové plasty, zahrnující jak potravinářský a balicí průmysl, tak automatizaci a lékařství. Možnosti jsou pouze omezeny pouze dnešním stavem technologií - ne samotnou aplikací.

Formování budoucnosti

Současné zaměření i pro budoucnost je v zakázkové výrobě. Ta ovlivnila samozřejmě i Murtfeldt: vzrůstající poptávka po montážních součástech vyrobených na základě výkresu nebo CAD/CNC dat.

E-výroba – výroba montážních částí pouze za použití elektronických dat – se stala nedílnou součástí každodenní práce. Očekáváme pokračující trend do budoucna!

Výhody pro vás

 

  • Díly na základě vašich individuálních požadavků
  • I malé dávky mohou být vyrobeny za příznivé ceny
  • Díly vyrobené podle výkresů nebo vzorků od zákazníka
  • Bezplatné konzultace a materiálové a konstrukční poradenství při použití našich plastů

Moderní výroba

Naše výroba používá nejmodernější strojové vybavení a nabízí široké možnosti obrábění.

Dozvěte se více

PA - Polyamide

Polyamides (PA) are semi-crystalline, linear polymers with good mechanical properties and good chemical resistance to organic solvents. However, they can be easily attacked by acids and oxidising chemicals.

Polyamides (PA) are often used as construction materials on account of their outstanding strength and toughness, and excellent sliding behaviour.

Murtfeldt uses these thermoplastics to produce individual finished parts for machine construction and plant engineering.

PE – polyethylen

Polyethylen (PE) je termoplastický semikrystalický nepolární plast. Různé polyethyleny se rozlišují podle jejich příslušného molárního objemu (molekulární hmotnost), který je určující pro fyzické vlastnosti každého typu polyethylenu. 

Vyznačují se vysokou chemickou odolností, dobrou elektrickou izolační vlastností a dobrou kluzností.

Společnost Murtfeldt používá pouze druh PE-UHMW, který má dobré mechanické vlastnosti. Z tohoto důvodu se tento typ polyethylenu mimořádně hodí jako technický materiál k použití ve strojírenství.

POM – polyoxymethylen

Polyoxymethylen (POM) je semikrystalická, vysoce molekulární termoplastická umělá hmota, která se vyznačuje vysokou tuhostí, nízkým koeficientem tření a vynikající rozměrovou i tepelnou stabilitou.

Zvláštními znaky tohoto polymeru, který může v mnoha případech dokonce nahradit kov, jsou jeho vysoká tuhost do -40 °C, vysoká odolnost vůči oděru, nízký koeficient tření, vysoká tepelná tvarová odolnost, dobré kluzné vlastnosti, dobré elektrické a dielektrické vlastnosti i nízká absorpce vody.

Společnost Murtfeldt tento vysoce výkonný plast používá všude tam, kde je zapotřebí velké odolnosti a kde jsou na materiály kladeny mimořádné nároky.

PET – polyethylentereftalát

Polyethylentereftalát (PET, dříve také PETP) je termoplastický semikrystalický nezesílený polymer s velmi vysokou rozměrovou stabilitou a vyznačuje se obzvláště vysokou odolností vůči opotřebení a nízkým součinitelem tření.

Dalšími znaky polyethylentereftalátu (PET) jsou jeho odolnost vůči mírně kyselým roztokům vysoká pevnost.

Tailored plastic solutions from Murtfeldt in use - displacement of a Rhine bridge

Posunutí mostu na Rýně u Weselu