Ocelové C-profily

Vedení řetězů, řemenů a kluzné profily Murtfeldt

Bez ohledu na použitou metodu upevnění bychom měli počítat s teplotní roztažností materiálu. Nejjednodušší a nejefektivnější upevnění plastového vedení dosáhneme použitím ocelových C-profilů. Narozdíl od kovů jsou termoplastické materiály mimořádně náchylné k délkovým změnám při teplotních výkyvech. Proto montáž plastového vedení do ocelového C-profilu dává smysl z důvodu volného pohybu poskytnutého plastovému vedení. Tato metoda upevnění nám usnadní pozdější výměnu vedení.
Ocelové C-profily zajišťují stabilitu, mohou být svařeny nebo přišroubovány dle požadavků. Doporučujeme použití šroubů dle DIN normy nebo montáž šrouby s T-hlavou.

Výhody ocelových C-profilů Murtfeldt

  • Jednoduchá montáž/demontáž vodícího plastu
  • Rychlá výměna při opotřebení materiálu
  • Plastové profily jsou zajištěny proti vysunutí z C-profilu pouze na jednom místě
  • Jednoduché vyrovnání vodícího systému
  • Pokud přišroubujeme C-profily, nedojde ke zkroucení materiálu
  • Při rozdílných teplotách se může plastové vedení v C-profilu prodloužit/zkrátit

Dostupné varianty

  • pozinkované (skladem)
  • nerezové (skladem)
  • neupravené (nestandard na vyžádání)

Jednosměrný nebo střídavý směr pohybu řetězu/řemenu

Pokud dojde k roztažení materiálu, plastové vedení se pohybuje na opačnou stranu ke směru pohybu/dopravy. Proto musíme zajistit dostatečný prostor pro očekávané roztažení plastového vedení na začátku plastového vedení.

1: Steel-C-profile, 2: bolt/spring pin, 3: Plastic profile, 4: Expansion joint, 5: Running direction, 6: Expansion joint

 

 

1: Steel-C-profile, 2: Plastic profile, 3: Elongation Range, 4: Running direction, 5: Flat bar or (6) bolt/spring pin