Konstrukce s plastovým vedením

Vedení řetězů, řemenů a kluzné profily Murtfeldt

Konstrukce s využitím termoplastických vedení vyžadují předem pečlivé rozhodnutí. Pro výběr materiálu a tvaru plastového vedení mají zásadní význam provozní podmínky dané aplikace. Měly by jste si předem zodpovědět následující otázky:

  • Jakému statickému a dynamickému zatížení bude vedení vystaveno?
  • Jakým okolním činitelům, jako jsou chemikálie, horká nebo studená voda, pára nebo ostatnímu bude vedení vystaveno?
  • Bude vedení v přímém kontaktu s potravinami?
  • Jak vysoká bude pracovní teplota?
  • Jak bude vedení připevněno k C-profilu (přišroubováno nebo vsunuto)?

V porovnání s kovovými materiály mají termoplasty vyšší součinitel lineární teplotní roztažnosti.

Výpočet

Pokud počítáme roztažnost, musíme vzít v úvahu rozdíly mezi montážní, minimální a maximální pracovní teplotou. Součinitel lineární teplotní roztažnosti materiálů se využívá pro přesný výpočet maximálního prodloužení při zvýšení teploty a zkrácení při poklesu teploty (viz. vzorec níže).
Před instalací musíme vzít v úvahu požadovaný prostor pro změnu rozměrů materiálu vlivem teplot. V závislosti na aplikaci volíme různé typy připevnění.

Vzorec pro výpočet prodloužení:

ΔL = L x α x ΔT


ΔL = prodloužení
L = počáteční délka
α  = součinitel lineární teplotní roztažnosti
ΔT = rozdíl teplot ve °C


The Murtfeldt Plastic Guide

The Plastic Guide is the first application to offer users in the form of an app free and interactive support when selecting technical plastics for use in industry.

Learn more ...

Resistance to chemicals

Learn more about the chemical resistance of our plastics.

Resistance to chemicals