Grafické znázornění příkladů instalace

Murtfeldt Spannsysteme - Montage- und Einbaubeispiele von KettenspannernMurtfeldt Spannsysteme - Montage- und Einbaubeispiele von Kettenspannern: Gängige, aber nicht optimale Anordnung, keine effiziente Ausnutzung des Spannweges

Oblíbené, ale méně vhodné umístění. Napínací délka není dostatečně využita.

Murtfeldt Spannsysteme: Montage- und Einbaubeispiele von KettenspannernMurtfeldt Spannsysteme - Montage- und Einbaubeispiele von Kettenspannern: Optimale und sehr effiziente Kettenunterstützung bzw. Spannsituation

Optimální instalace. Velmi efektivní podpora řetězu a jeho napnutí.

Murtfeldt Spannsysteme - Montage- und Einbaubeispiele von KettenspannernMurtfeldt Spannsysteme - Montage- und Einbaubeispiele von Kettenspannern: Umlenkprofil 180° · Bei dieser Anordnung kann besonders viel Kettenlängung aufgenommen werden

180° vratný profil. Toto provedení umožňuje zejména napínání dlouých řetězů.

Murtfeldt Spannsysteme - Montage- und Einbaubeispiele von KettenspannernMurtfeldt Spannsysteme - Montage- und Einbaubeispiele von Kettenspannern: Omega-Spannstation als einbaufertiges System

Omega tensioning station – ready-to-install system

Murtfeldt Spannsysteme - Montage- und Einbaubeispiele von KettenspannernMurtfeldt Spannsysteme - Montage- und Einbaubeispiele von Kettenspannern: Bei wechselnder Laufrichtung empfehlen wir den Einsatz von zwei Spann-Box®-Typen in der Nähe des Antriebs

V případě změny směru otáčení doporučujeme použít dva Spann-Boxy® blízko hnacího kola.

Murtfeldt Spannsysteme - Montage- und Einbaubeispiele von KettenspannernMurtfeldt Spannsysteme - Montage- und Einbaubeispiele von Kettenspannern: Umlenk- und Spannstation

Provedení reverzního napínání řetězu.