Murlubric®

Production based on PA6G/Oil

Představení materiálu

Vlastnosti materiálů

Vysoká odolnost proti opotřebení Dobré kluzné vlastnosti Samomazný

Dostupné barvy

černý

Při procesu polymerizace je do modifikovaného polyamidu integrován minerální olej. Výsledkem je materiál se samomaznými vlastnostmi a tuto vlastnost si zachovává po celou svou životnost. Významně se tak sníží náklady na provoz a údržbu.

Materiál má prakticky nejlepší kluzné vlastnosti z řady našich materiálů. Murlubric® je extrémně otěruvzdorný a tak je vhodný do aplikací s vysokým zatížením a velkým otěrem i při vysokých rychlostech.

Speciální vlastnosti

 • Excelentní kluzné vlastnosti
 • Odolnost proti opotřebení dokonce i v abrazivních prostředích
 • Vysoká mechanická pevnost
 • Samomaznost
 • Provoz bez vibrací
 • Nízké vnitřní pnutí
 • Dobrá odolnost olejům
 • Snese vysoké dynamické zatížení

Možnosti

Murlubric®, černý
 • Rolny
 • Vysoce zatížené kluzné elementy (životnost je 5 až 10 krát delší než při použití standardního polyamidu)
 • Vedení řetězů
 • Radiální ložiska

 
Murlubric® Production based on PA6G/Oil - Technické materiály 2 - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1