Management životního prostředí

Náš svět je zelený

Náš svět je zelený: Management životního prostředí

 

Filozofie firmy Murtfeldt je psána zeleným písmem.
Není to jen proto, že náš tradiční plast Originální Materiál "S" zelený® dominuje každodennímu obchodu; ale hlavně z toho důvodu, že jsme ochotni nést naše obchodní aktivity v rámci koncepce šetrné k životnímu prostředí. Firma Murtfeldt si je vědoma závazku chránit životní prostředí, úkolu který s ochotou převzala. Jsme přesvědčeni, že firmy nemohou vidět jen hospodářský přínos, ale i duchovní a společenskou hodnotu prostředí. Odpovědnost k životnímu prostředí není v rozporu s dosažením hospodářských úspěchů.

Management životního prostředí.
Zákonné normy pomáhají najít cestu mezi velkým množstvím předpisů. Murtfeldt stojí před většinou těchto norem. Například, stejně jako v roce 1997, jsme realizovali systém managementu životního prostředí v souladu s DIN EN ISO 14001. V praxi to znamená následující: ve fázi výroby jsou třísky skladovány a následně použity pro výrobu polotovarů definované kvality v dceřiné firmě Murdotec a následně se vrací do výrobních linek firmy Murtfeldt.

Nákup nových strojů podléhá striktním kritériím ochrany životního prostředí. Solární panely na střeše našeho závodu jsou důkazem našeho závazku k prostředí: Murtfeldt energii nejen spotřebovává, ale i vytváří. V roce 2018 vyrobila firma 175,452 kWh elektrické energie. Naše závazky bereme vážně: výsledkem našeho snažení o efektivní využívání zdrojů a přispívání k trvalému rozvoji získal  Murtfeldt v roce 2006 cenu Dortmund's ÖKOPROFIT. Znovu jsme byli certifikováni v roce 2007. Pro nás je ocenění výzvou v neustálé práci na naší filosofii managementu životního prostředí.

 

Certifikáty


Murtfeldt environmental management: solar panels on the roof of the company's premises prove our commitment to the environment

Murtfeldt environmental management: solar panels on the roof of the company's premises prove our commitment to the environment


Certified environmental and energy management

The Murtfeldt environmental management and our energy management are examined and certified regularly in an audit by DQS GmbH.

Certificate Murtfeldt environmental management

  • Environmental Management System    

Certificate Murtfeldt energy management

  • Energy Management System