Management životního prostředí

Náš svět je zelený

The Murtfeldt environmental certificate

Filozofie firmy Murtfeldt je psána zeleným písmem. Není to jen proto, že náš tradiční plast Originální Materiál "S" zelený® dominuje každodennímu obchodu; ale hlavně z toho důvodu, že jsme ochotni nést naše obchodní aktivity v rámci koncepce šetrné k životnímu prostředí. Firma Murtfeldt si je vědoma závazku chránit životní prostředí, úkolu který s ochotou převzala. Jsme přesvědčeni, že firmy nemohou vidět jen hospodářský přínos, ale i duchovní a společenskou hodnotu prostředí. Odpovědnost k životnímu prostředí není v rozporu s dosažením hospodářských úspěchů.

Zákonné normy pomáhají najít cestu mezi velkým množstvím předpisů. Murtfeldt stojí před většinou těchto norem. Například, stejně jako v roce 1997, jsme realizovali systém managementu životního prostředí v souladu s DIN EN ISO 14001. V praxi to znamená následující: ve fázi výroby jsou třísky skladovány a následně použity pro výrobu polotovarů definované kvality v dceřiné firmě Murdotec a následně se vrací do výrobních linek firmy Murtfeldt.

Nákup nových strojů podléhá striktním kritériím ochrany životního prostředí. Solární panely na střeše našeho závodu jsou důkazem našeho závazku k prostředí: Murtfeldt energii nejen spotřebovává, ale i vytváří. V roce 2017 vyrobila firma 133,671 kWh elektrické energie. Naše závazky bereme vážně: výsledkem našeho snažení o efektivní využívání zdrojů a přispívání k trvalému rozvoji získal  Murtfeldt v roce 2006 cenu Dortmund's ÖKOPROFIT. Znovu jsme byli certifikováni v roce 2007. Pro nás je ocenění výzvou v neustálé práci na naší filosofii managementu životního prostředí.

Murtfeldt Kunststoffe Umweltmanagement