Management kvality

Zisk důvěry prostřednictvím DIN ISO 9001:2015

Management kvality pro nás nepředstavuje pouze přísnou kontrolu kvality výrobního procesu, ale i osobní zodpovědnost každého zaměstnance ve všech odděleních odvádět kvalitní práci.

Každý výrobek Murtfeldt je před odesláním zákazníkovi podroben kontrole, která má ověřit správnost výroby. Za správnost materiálu, množství, rozměry a dodržení tolerancí výrobku není zodpovědný jen pracovník oddělení kvality. Každý výrobek prochází navíc ještě druhou kontrolou.

"Garantujeme vynikající kvalitu pro každého zákazníka. Jako záruku jsme implementovali systém managementu kvality, který je neustále optimalizován. Ve firmě Murtfeldt také používáme japonskou filosofii Kaizen – filosofie neustálého zlepšování" vysvětluje Stefan Dehnert, technický ředitel firmy Murtfeldt. V souladu s principy vlastního monitorování je každý pracovník ve výrobním sektoru zodpovědný za provedení kvalitní kontroly po dokončení své operace. Dotyčný pracovník a jeho kolega podpisem potvrdí správnost splnění operace.

V případě technicky náročných výrobků může pracovník oddělení kvality provést další následnou kontrolu podle dokumentace na základě požadavku zákazníka.


Certifikáty: Management kvality

Zde si můžete stáhnout naše certifikáty. Klikněte na níže uvedený link. Přečtěte si také informace z pravé části této stránky.

Pokud máte další odborné dotazy, kontaktujte náš technický tým Murtfeldt.

Stažení PDF formát

  • Quality Management    


Výrobní tolerance

Zde si můžete stáhnout výrobní tolerance k materiálům. Klikněte na dolní link. Všimněte si také informací zobrazovaných na pravé straně webu.

Náš Murtfeldt tým je připravem na Vaše technické dotazy.

Stažení dat