Filozofie

Pravá dokonalost člověka není v tom, co má, ale čím je..

Všechno je zelené – svět firmy Murtfeldt

Zákazníci nás vidí jako spolehlivého partnera pro plastové aplikace. Často spojují jméno Murtfeldt s pojmy jako je spolehlivost, solidnost, spolehlivost a kolegialita.

Ve firmě Murtfeldt se zaměřujeme na lidi: obchodní partnery, zákazníky, dodavatele a zaměstnance. Konec konců zákazník je náš zaměstnavatel - naším hlavním úkolem je udržet šťastného zákazníka.

Stavíme na dlouhodobém partnerství. Snad je tento duch přítomen i v našich produktech.

Všeobecná zodpovědnost

Během naší práce se nezaměřujeme pouze na požadavky zákazníků a zaměstnanců, ale zároveň respektujeme životní prostředí. Když plánujeme a řídíme své činnosti, zaměřujeme se na šetrné zacházení s přírodními zdroji. Koncept komplexní energie a recyklování je pro nás nepostradatelným předpokladem zachování naší zelené planety i pro budoucí generace.

Inovace a tradice

Firma Murtfeldt položila základní kámen cesty úspěchu již před více než 50-ti lety, když představila materiál "S"® zelený. Tato značka je dodnes funkční. Pohledem do budoucna a investováním do vývoje a rozvoje byl dán impulz mnoha inovací. Firma Murtfeldt si hlídá pozici lídra trhu po mnoho desetiletí.